DISCLAIMER

De informatie op deze website wordt door Stichting Facing EDS met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. De informatie op deze website is louter informatief van aard en kan niet worden aangemerkt als een advies in een concreet geval. Lees onze disclaimer.

De informatie op deze website wordt door stichting Facing EDS met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. De informatie op deze website is louter informatief van aard en kan niet worden aangemerkt als een advies in een concreet geval. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie.

Stichting Facing EDS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of voor schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Deze website van het Facing EDS bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door stichting Facing EDS worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor onze doelgroep. Sticht Facing EDS geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites. Stichting Facing EDS garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logos, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij stichting Facing EDS tenzij anders vermeld.

De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande toestemming van stichting Facing EDS niet toegestaan.

LET’S FACE IT TOGETHER

Stichting Facing EDS
Heierveldlaan 1
5993 GD Maasbree
www.facing-eds.nl
www.facebook.com/facingeds
www.instagram.com/facingeds
KVK nummer: 72586826
Regiobank: NL75RBRB0777954591
RSIN nummer: 8591.63.891