AANVRAAG ANBI STATUS STICHTING FACING EDS

Stichting Facing EDS heeft een ANBI-status. Dat houdt in dat de Stichting bij de Belastingdienst geregistreerd staat als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer informatie kunt u hier lezen.

Door deze status zijn de belastingregels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI) op het gebied van schenking, successie en de aftrek van giften (inkomsten-en vennootschapsbelasting) van kracht. Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen. Die erkenning is ook belangrijk voor de mensen die de Stichting een warm hart toedragen. Zij kunnen voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft. Een overzicht van instellingen die als ANBI erkend zijn, vindt u op de website van de Belastingdienst.

Doordat Stichting Facing EDS door de Belastingdienst aangewezen is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) kan gebruik gemaakt worden van de onderstaande fiscale voordelen:

Om aangewezen te worden als ANBI moet de stichting voldoen aan alle volgende voorwaarden:

Wil je meer weten over ons beleid? Download hier onze beleidsplan.